พิษณุโลก ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนภาคประชาชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 นาที