พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

152

พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการนี้ ผู้ว่าราชจังหวัดพิษณุโลกทอดผ้าบังสุกุล พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ในเวลา 14.00 น. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สามแยกเรือนแพ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เวลา 17.30 น.พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก