ร.อ.ธรรมนัส เปิดประชุมใหญ่ “เศรษฐกิจไทย ” เลือกคณะกรรมการพรรคใหม่

วันที่ 10 ต.ค 65 เวลา14.00 น.ณอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ส.ส.เขต 1 จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยส.ส.ภาคเหนือ กลางและอีสานเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 3/2565

ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย โดยมีการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการและสมาชิกพรรคได้เลือก หัวหน้าพรรคใหม่ชื่อนายเชวงศักดิ์ ใจคำ เป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมเลือกคณะกรรมการพรรค โดยมีบรรดาส.สในพรรคเข้าร่วมประชุมจำนวน รวม 13 คน 1,ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 จ.พะเยา 2, นายธีรเดชศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จ.พะเยา 3, นายเกษมศุภรานนท์ ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 4 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 5, นายไผ่ ลิกค์ ส.ส. จังหวัดกำแพงเพชร 6, นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.จังหวัดพิจิตร 7, นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8, นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. จังหวัดสมุทรสาคร 9 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.จังหวัดตาก 10, นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.จังหวัดขอนแก่น 11, นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 12, พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13, นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

หลังจากประชุมก็ได้มีการคัด หัวหน้าพรรค และคณะกรรมการ โดยนักทำการได้เลือกนายเชวงศักดิ์ ใจคำ เป็นหัวหน้าพรรค เศรษฐกิจไทยพร้อมหน่วยคณะกรรมการรวม 11 ราย สำหรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้รับเป็นที่ปรึกษาของพรรคเศรษฐกิจไทย เท่านั้น

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย แล้วหน้ามีการเลือกคณะกรรมการจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 3/ 2565 โดยมีสส. ในพรรครวม 13 รายเข้าร่วมประชุม และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ บริหารพรรคเศรษฐกิจไทย ด้วยหัวหน้าพรรคได้มีการเลือกนายเชวงศักดิ์ ใจคำ เป็นหัวหน้าพรรค เศรษฐกิจไทยพร้อมคณะกรรมการพรรครวม 11 คน

สำหรับเรื่องการยุบพรรคการย้ายพรรคนั้นยังไม่มียังคงอยู่ในพรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยสมาชิกพรรคต่อไป

สัมภาษณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส..เขต 1 พะเยา อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมใหญ่ของพรรคเศรษฐกิจไทย