148

แม่สอด ถวายปราสาทผึ้ง ในวันออกพรรษา สืบสานประเพณีบรรพบุรุษ หนึ่งเดียวในจังหวัดตาก

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าสายลวด ร่วมนำคณะศรัทธาวัดไตรรัตนาราม และชาวชุมชนบ้านใหม่สามัคคี ร่วมถวายปราสาทผึ้ง เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่ จากบรรพบุรุษ ที่มีการจัดกิจกรรมและสร้างปราสาทผึ้งถวายวัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ถือเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดตาก โดยปีนี้มีการแห่รอบหมู่บ้าน หลังจากไม่ได้มีการจัดการแห่ จากสถานการณ์โควิด 19 มาแล้ว ร่วม 3 ปี

ทั้งนี้ เนื่องจากชาวชุมชนบ้านใหม่สามัคคีบางส่วน บรรพบุรุษ มีถิ่นฐานเดิม ในพื้นที่ภาคอีสาน และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงได้มีการจัดสร้างปราสาทผึ้ง ซึ่งมีการตกแต่งอย่างสวยงาม โดยปราสาทผึ้ง จะมีการแกะสลักมะละกอ เป็นลวดลายต่างๆสวยงาม หรือการใช้แม่แบบ จากนั้นนำไปจุ่มในหม้อเทียนขึ้ผึ้ง ที่ตั้งบนเตาร้อน หรือเทน้ำเทียนขึ้นผึ้งลงในแบบ และจุ่มในน้ำ ซึ่งก็จะได้ดอกขึ้ผึ้ง ที่มีลวดลายสวยงาม เพื่อนำไปประดับประดาปราสาทผึ้ง

นอกจากนี้ภายในปราสาทผึ้ง จะมีการชุดสังฆทาน เพื่อมอบถวายวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ซึ่งถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่จากบรรพบุรุษ ไม่ให้เลือนหายไป

ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างปราสาทผึ้งจากเรื่องไตรภูมิพระร่วง ในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนที่มีปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา ที่ว่าด้วยการที่มนุษย์ต้องเวียนว่าย ตายเกิดในโลกภูมิต่าง ๆ ตามที่ได้ประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ โดยเฉพาะ ความเชื่อที่ว่า ผู้ที่ประกอบกรรมดีจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ภูมิชั้นต่าง ๆ ที่มีวิมาน ปราสาทเป็นเรือนที่อยู่อาศัย