พะเยา ลำไยนอกฤดูกาลเตรียมส่งขายผ่า ไปรษณีย์ไทย Thailand post mart – on line และoff line ทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ลงพื้นที่ติดตามการผลิตลำไยนอกฤดูของนายคุณากร มูลศรี เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ หมู่ที่ 2 บ้านแพทย์ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ. พะเยา ที่ได้ปลูกลำไย ที่บ้านป่าแขมใต้ หมู่ 4 ต.บ้านมาง ซึ่งเตรียม ตัดซอยพวงที่ลูกเล็กขายให้กับพ่อค้าที่จะส่งขายสปป.ลาว ส่วนลูกใหญ่ที่ได้ขนาดAA+A จะขายผ่านThailand post mart ในระบบon line และoff line ประมาณ 5 ตันบรรจุตะกร้าละ 4.7 กก.กลางเดือนตุลาคม นี้

สำหรับการปลูกลำไยนอกฤดูราคาจะได้ดีกว่าในฤดู สดช่อในฤดูสูงสุดกก.ละ 20 บาทค่าแรงเกษตรกรออกเอง(ประมาณ 5 บาท)เกษตรกรจะได้ 15บาท แต่นอกฤดูลูกเล็กที่ตัดซอยขนาดA+B+Cกก.ละ 20 บาทค่าแรงพ่อค้าออกให้และเกษตรยังขอเป็น กว่า 20 บาท ขายผ่านไปรษณีย์เกษตรกรตั้งราคาที่ 32 บาท ทางไปรษณีย์+ค่าตะกร้าค่าส่ง+กำไร น่าจะขาย ลำไยราคาเพิ่มขึ้นกก.ละ 50 บาท

นายคุณากร มูลศรี เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ กล่าวว่า การปลูกลำไยนอกฤดูกาล ปลูกมา2ปี การดูแลจะยากกว่าในฤดู มีการดูแลป้องกันค้างคาวซึ่งก็มีไม่มากเหมือนในฤดูเพราะได้มีการป้องกันโดยนำตาข่ายล้อมรอบสวนลำไยไว้ การปลูกลำไยนอกฤดูได้ประสบปัญหาหลายอย่างเช่นปีแรก ลำไยจะออกด้านล่างลำต้นขึ้นสู่ปลายยอดและปีนี้ลำไยจะออกไปยอดสู่ลำต้น ซึ่งจะทำการเก็บผลลำไยออกสู่ตลาดโดยผ่านไปรษณีย์ไทย ราคามีตั้งแต่ 20 กว่าบาทขึ้นไป ในกลางเดือนนี้จะเริ่มออกสู่ตลาด

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน กล่าวว่าผลการผลิตลำไยนอกฤดูของนายคุณากร มูลศรี เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ หมู่ที่ 2 บ้านแพทย์ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ที่ได้ปลูกลำไย ซึ่งเตรียม ตัดซอยพวงที่ลูกเล็กขายให้กับพ่อค้าที่จะส่งขายสปป.ลาว ส่วนลูกใหญ่ที่ได้ขนาดAA+A จะขายผ่าน ไปรษณีย์ไทย Thailand post mart ในระบบon line และoff line ประมาณ 5 ตันบรรจุตะกร้าละ 4.7 กก.กลางเดือนตุลาคมนี้

สำหรับการปลูกลำไยนอกฤดูราคาจะได้ดีกว่าในฤดู สดช่อในฤดูสูงสุดกก.ละ 20 บาทค่าแรงเกษตรกรออกเอง(ประมาณ 5 บาท)เกษตรกรจะได้ 15บาท แต่นอกฤดูลูกเล็กที่ตัดซอยขนาดA+B+Cกก.ละ 20 บาทค่าแรงพ่อค้าออกให้และเกษตรยังขอเป็น20กว่าบาท ขายผ่าน ไปรษณีย์เกษตรกรตั้งราคาที่ 32 บาท ทาง ไปรษณีย์+ค่าตะกร้าค่าส่ง+กำไร น่าจะขาย ลำไยราคาเพิ่มขึ้น กก.ละ 50 บาท