ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ 3 อำเภอชายแดน

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
– อำเภอบ้านโคก

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานราชการในพื้นที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก โดยมีนายสามารถ อินทรปัญญา นายอำเภอบ้านโคกและปลัดอาวุโส ข้าราชการในสังกัดร่วมต้อนรับ และเข้านมัสการเจ้าคณะอำเภอบ้านโคก วัดโพธิ์ชัยศรีในพื้นที่ตำบลบ้านโคก

ทั้งนี้ได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโคกในการให้บริการทางการแพทย์ทั้งประชาชนชาวไทยและประชาชนจาก สปป.ลาว ต่อจากนั้นเข้านมัสการพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดป่ากะบาก พร้อมกับตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาด่านถาวรภูดู่ให้สามารถเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดชายแดนช่องมหาราช ตำบลบ่อเบี้ย เพื่อให้แนวทางในการพัฒนาช่องทางเพื่อเตรียมรับการเปิดตลาดและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน