แม่สาย เร่งช่วยเหลือน้ำท่วมทะลักตลาดสายลมจอย รอบที่ 3

สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมไหลหลากฉับพลันเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 7 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ทำให้ย่านเศรษฐกิจตลาดสายลมจอย และบ้านเรือนของชาวบ้าน บ.เกาะทราย บ.ไม้ลุงขน บ.เหมืองแดง ต.แม่สาย ต.เวียงพางคำ ได้รับความเสียหายหนักซ้ำ 3 ในรอบปีที่ผ่านมา

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ต.ค.65 เวลา 07.00 น. นายณรงค์พลคิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย พร้อมหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนได้ลงพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อทำการฟื้นฟู่ร้านค้าและบ้านเรือนของชาวบ้านให้กลับมาสู่สภาพเดิมเข้าสู่สภาวะปกติ และเร่งะสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเพื่อหาแนวทางแก้ไขตามคำสั่งของ นายภาสกร บุญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแม่สาย เทศบาลแม่สาย เทศบาลเวียงพางคำ ทหาร ตำรวจ กู้ภัย จะได้ระดมพลทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าของประชาชนที่ถูกโคลนตมทับถมทำให้ได้รับความเสียหายมาเป็นรอบที่ 3 ของปี 2565 นี้

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน