เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 นำน้ำสะอาด 18,000 ลิตรมอบช่วยเหลือราษฏร ในพื้นที่ ตำบลแม่กุ ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 นำโดย พันเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 พร้อมกำลังพล ชุดปฏิบัติการ และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ร่วมกับ รถบรรทุกน้ำ เทศบาลตำบลแม่กุ อีกจำนวน 1 คัน และกำนัน ตำบลแม่กุ นำน้ำสะอาด จำนวน 18,000 ลิตร ไปแจกจ่ายให้กับราษฎร ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านแม่กุใต้ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อใช้ในการอุปโภค/บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ รวมจำนวน 8 หลังคาเรือน

อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศร้อน ส่งผลทำให้ปัญหาภัยแล้งคุมคามเป็นบริเวณกว้าง เช่นเดียวกันพื้นที่บ้านแม่กุใต้ ตำบลแม่กุ ทำให้แหล่งน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จึงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำน้ำสะอาดมอบช่วยเหลือราษฏรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น