ผอ.สบอ.11 มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ” จนท.ภูขัด ถูกงูกัดต้องตัดขาทิ้ง

194

ผอ.สบอ.11 มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ” จนท.ภูขัด ถูกงูกัดต้องตัดขาทิ้ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (ผบ.สบอ.11) ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ประจำปี 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แก่นายวังบัวบาน คงหนองลาน พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำ ขสป.ภูขัด จากการได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ภายหลังประสบเหตุถูกงูกะปะกัดบริเวณหน้าแข้งข้างซ้าย ขณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณูปโภค ในหมู่บ้านน้ำตอน ม. 14 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 โดยผลการรักษา รพ. ได้ทำการตัดขาข้างซ้ายเหนือหัวเข่าออก เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 เพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ทำการเขตฯ ด้วยความตั้งใจและมีกำลังใจที่ดี

ทั้งนี้ ผอ.สบอ.11 รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูขัด รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีนายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด นายณัฐพงษ์ หงษ์ทอง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ นายอดิศร ขันวิชัย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยางและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อโพธิ์-ปักธงชัย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำตรวจพื้นที่ รวมถึงตรวจติดตามการดำเนินงานสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของหน่วยอีกด้วย

ขอบคุณ:สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11