ผบ.กองบิน 46 ส่งทหารอากาศวางกระสอบทรายสร้างแนวคันกั้นน้ำ พื้นที่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 นำกำลังพลทหารจิตอาสา จำนวน 20 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์พลั่วตักทราย และกระสอบทราย ลงพื้นที่ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน นำไปทำแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเอง

ทั้งนี้ได้มอบชุดยาสามัญประจําบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น