เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ลงเรือแจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน ชาวอำเภอบางระกำ

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ลงเรือไปในพื้นที่อำเภอบางระกำ ชุมชนปากคลอง แจกถุงยังชีพ น้ำดื่ม ให้แก่พุทธศาสนิกชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน