นพค.33 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมคอสะพานเชื่อมหมู่บ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน

147

นพค.33 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมคอสะพานเชื่อมหมู่บ้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน

วันที่ 3 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.30 น. พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ กำนัน ตำบลพะวอ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ และเร่งซ่อมแซม คอสะพานเชื่อมระหว่าง หมู่ 2 และหมู่ 9 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด ทรุดตัวเนื่องจากเศษต้นไม้จำนวนมากไหลมาติดบริเวณตอม่อสะพานทำให้น้ำกัดเซาะคอสะพานได้รับความเสียหายไม่สามารถสัญจรได้

โดยหน่วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ อส. อำเภอแม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการใช้เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้ และใช้แบ๊คโฮ ดึงท่อนไม้ออกจากตอหม้อสะพาน และอัดถมดินบริเวณคอสะพาน ปัจจุบันสามารถสัญจรได้ชั่วคราว โดยในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. จะดำเนินการกำจัดเศษต้นไม้ออกจากบริเวณตอหม้อสะพานเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยต่อไป