พิษณุโลก เตรียมการรับมือสถานการณ์แม่น้ำน่าน ไหลผ่านเขตเทศบาลนคร

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ หลังทรัพย์ทวีคอนโด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ แม่น้ำน่าน วัดได้ล่าสุดวัดได อยู่ที่ 8.25 เมตรกว่า

ซึ่งระดับตลิ่งของแม่น้ำน่านในเขตเทศบาลรับได้ที่ 10.30 ม. ซึ่งทางชลประทาน ยืนยันว่าระดับน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจะรักษาระดับไว้ที่ 9 เมตร เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าในเขตเศรษฐกิจของเมือง

เทศบาลนครพิษณุโลก เตรียมการป้องกันน้ำที่จะเข้าเมืองผ่านทางท่อระบายน้ำไว้แล้ว หากระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงกว่า 8.50 เมตร เทศบาลฯ จะทำการปิดประตูน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้าท่อ แต่สามารถระบายน้ำออกจากเมืองโดยการสูบโยนออกได้ปกติ ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้ตั้งสูบไว้แล้วตามจุดต่าง ๆ สำคัญ และได้เตรียมกระสอบทรายไว้เผื่อต้องทำคันกั้นแนวในจุดที่ต่ำที่สุดของเมืองและกันน้ำไม่ให้เข้า บ้านประชาชน

กรณีน้ำล้นตลิ่งซึ่งมี 2 จุดหลักคือ หลังทรัพย์ทวีคอนโด และบริเวณหลังโรงแรมเดอะปาร์ค มีการเฝ้าระวังระดับน้ำทุกชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติหากน้ำสูงเกินขั้นวิกฤตที่กำหนดในแผน จะยกระดับการป้องกันสูงสุดซึ่งจะประกาศให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทราบต่อไป