ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รุดดูแม่น้ำน่านขึ้นสูงเซาะบ่อพักท่อระบายน้ำ หน้าวัดพลายชุมพลทรุดตัว

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณข้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่าน (หน้าวัดพลายชุมพล) หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก และนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ลงพื้นที่ตรวจสอบแม่น้ำน่านที่ขึ้นสูง ทำให้น้ำเซาะบ่อพักท่อระบายน้ำ (หน้าวัดพลายชุมพล) เกิดการทรุดตัว ได้รับความเสียหายประมาณ 5-6 เมตร

โดยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลพลายชุมพล จะนำต้นยูคาตอกเป็นแนวกั้น นำดิน กระสอบทราย มาถม เพื่อป้องกันตลิ่งเกิดการทรุดมากขึ้นกว่าเดิม และจัดเวรยามเฝ้าระวัง และให้ความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน (ตลอด 24 ชั่วโมง) และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ ประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ถนนเส้นดังกล่าว