ลำปาง ชาวบ้านโวยทวงถามศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เดือดร้อนดูดทราย หวั่นดองเรื่องร้องเรียน

189

ลำปาง ชาวบ้านโวยทวงถามศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เดือดร้อนดูดทราย หวั่นดองเรื่องร้องเรียน

วันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. ชาวบ้าน บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 และบ้านฮ่อง หมู่ ที่ 8 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ประมาณ 50 คน รวมตัวกันเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โดบถือป้ายผ้าคัดค้านการดูดทรายในพื้นที่ของบริษัทท่าทรายหนองร่อง จำกัด

เนื่องจากได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบหลายอย่าง ชาวบ้านจึงเดินทางเพื่อมาทวงถามเรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำปาง เป็นตัวแทนเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้าน พร้อมกับชี้แจงว่า ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายอำเภอเมืองลำปาง ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในเรื่องนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกัน จึงได้มีการนัดประชุมร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขในวันที่ 10 ต.ค.65 นี้ ที่ อบต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง และได้เชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมด้วย เพื่อหาทางออกร่วมกัน

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 นายไกรสร ใจอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านสบเฟืองและบ้านฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือน ได้เคยยื่นร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ขอให้ตรวจสอบการขุดทรายของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 2 ข้อ คือ ตรวจสอบการขุดบ่อทรายเขตลำน้ำแม่ตุ๋ยที่อยู่ในพื้นที่บ้านสบเฟืองและบ้านฮ่องถูกต้องหรือไม่ และ ช่วงฤดูฝนมีน้ำไหลหลากทำให้คันบ่อทรายพังทลายมวลน้ำ จึงกัดเซาะที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินของชาวบ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.บ้านเอื้อม