พิษณุโลก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม้ทัพน้อยที่ 3 พล.อ. ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยสำนักพระราชวังประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดประหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคล ของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

ในการนี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จึงกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นทั่วประเทศ เป็นจำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2562

โดยกำหนดให้จังหวัดพิษณุโลก มีผู้สำรวจจำนวน 89 ราย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายก ทรงเมตตาประทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร เพื่อถวายแด่พระอุปัชฌาย์ แก่วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดที่จัดโครงการอุปสมบท

จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมให้ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีถวายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์