เมิองแพร่ น้ำป่าท่วมหลายพื้นที่ ทหารส่งกำลังช่วยชาวบ้านเด่นชัย น้ำระบายไม่ได้ติดทางรถไฟ

เวลา 04.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม เกิดน้ำป่าไหลออกจากลำห้วยต่างๆ ใน อ.เมือง อ.เด่นชัย อ.สูงเม่น อ.ลอง เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะ 2 วันที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกัน ระดับน้ำในลำห้วยแม่พวก อ.เด่นชัย เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนบริเวณสองฝั่งระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ชาวบ้านต้องอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่สูง ชาวบ้านในบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย กล่าวว่า ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากขุนน้ำเขาพลึง และ ขุนน้ำข่วงบุก ไหลมาสมทบในลำห้วยแม่พวก สร้างความเดือดร้อนใน ต.ห้วยไร่ ต.เด่นชัย จนถึงหมู่ 3 บ้านปากพวก ต.เด่นชัย น้ำไหลลงสู่แม่น้ำยม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสน้ำท่วมเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ ที่หมู่ 5 บ้านห้วยกูด ในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย ระดับน้ำสูง 1.40 เมตร ท่วมบ้านเรือนกว่า 20 หลังคาเรือน ชาวบ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากลำเลียงสิ่งของหนีน้ำไม่ทัน โรงงานผลิตเห็ดนางรมในหมู่บ้านถอดเครื่องจักรอัดก่อนเชื้อเห็ดไม่มัน พร้อมกองวัสดุเพาะเห็ด ได้รับความเสียหายนับ 100,000 บาท ในหมู่บ้านนี้ทหารจากค่าย ม.พัน 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ส่งกำลังเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นายวิริต กวยะปานิก ผู้บริหารศูนย์น้ำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จุดที่เกิดน้ำท่วมมากที่หมู่ 5 ต.เด่นชัย เกิดจากน้ำที่ไหลลงจากภูเขาทางทิศใต้ (เทือกเขาปกกะโล่ง) ไหลผ่านลำห้วยกูด ไปลงแม่น้ำยม แต่ปริมาณน้ำดังกล่าวติดทางรถไฟสายเหนือตัดผ่าน มีท่อระบายน้ำเพียงขนาด 1 เมตรเท่านั้น ทำให้น้ำระบายไม่ทัน น้ำท่วมในระดับสูง ประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดเหตุน้ำท่วมเกือบทุกปีที่ผ่านมา ทางแก้ที่ดีที่สุดต้องขอความร่วมมือการรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างท่อระบายน้ำลอดทางรถไฟขนาดใหญ่เพื่อให้น้ำไหลลงแม่น้ำยมได้สะดวก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรายงานฝนตกติดต่อกันทุกดำเภอ ทำให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งทางจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยกู้ภัย ระดมกำลังไปยังพื้นที่ที่มีรายงานน้ำท่วมเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนแล้ว ใน อ.เมือง อ.เด่นชัย อ.สอง อ.ลอง อ.วังชิ้น อ.สูงเม่นและอ.ร้องกวาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดภูเขา

สมโรจน์ / แพร่