สภ.เมืองเชียงราย กวดขันสถานบริการ กระทำผิดกฎหมาย 11 แห่ง


วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย โดยการสั่งการของ พ.ต.อ.ภาสกร ณ พิกุล รอง ผบก.ภ.จว. เชียงราย รักษาราชการแทน ผกก.สภ. เมืองเชียงราย ให้ทำการกวดขันจับกุมสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่กระทำผิดกฎหมาย ปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำการจับกุมเฉพาะเดือน กันยายน 2565 นี้ จำนวน 11 แห่ง และจะเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการกระทำผิดที่เกี่ยวกับเด็กและเยวชน และการเปิดเกินเวลาที่กฏหมายกำหนด ซึ่งความผิดมีอัตราโทษปรับสูง และโทษจำคุก หากกระทำความผิดซ้ำ อาจถูกปิดกิจการโดยถาวร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-744571 , 053-744572 หรือศูนย์วิทยุ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง