“โนรู”รับผู้ว่าฯใหม่ พัดนำวัชพืชผักตบชวายึดกว๊านพะเยา

วันที่ 1 ต.ค 65 ช่วงเย็น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพายุโนรู ได้เข้าถล่มไทยทำให้จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากพายุชทำให้ฝนตกหนัก ตลอดทั้งวันทั้งคืน และทำให้น้ำในกว๊านพะเยา มีปริมาณน้ำสูงเพิ่มขึ้น จากการกลับกักเก็บที่ 55 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย น้ำในก๊วนพะเยาเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้ถึง 66 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลกะทบให้ น้ำล้นตลิ่ง พร้อมที่ลุ่มบริเวณรอบกว๊านพะเยาและที่ท้ายน้ำ และทำให้ ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆไหล ออกมารวม ยึดพื้นที่พื้นน้ำแผ่ปกคลุมกระจายไปทั่วกว๊านพะเยาเต็มไปหมด แทบจะมองไม่เห็นผืนน้ำในกว๊านพะเยา โดยผู้ว่าฯคนใหม่ระดมกำลังจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชทันที

ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่พายุโนรูเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา และเป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเข้ามารับตำแหน่งใหม่แทนผู้ว่าฯเก่าที่เกษียณอายุราชการไป เป็นว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนใหม่ และเป็นวันที่วัชพืชและผักตบชวาได้ยึดกว๊านพะเยาและมีน้ำ เพิ่มปริมาณเกินกักเก็บด้วย

ทางว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  หลังจากมารับตำแหน่งก็ได้ลงพื้นที่ สำรวจ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู แม่น้ำในกว๊านพะเยาไหลล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่ท้ายน้ำ พร้อม พร้อมกับได้ประสานระดมกำลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำอุปกรณ์ ทำการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาที่ลอยเกลื่อนอยู่บริเวณกว๊านพะเยาโดยเฉพาะจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลานพญานาค หน้า อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา ออกไปกำจัดทิ้ง ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมและถ่ายรูปกว๊านพะเยาด้วย หลังจากที่ทำการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาทำให้บริเวณดังกล่าวโดยสะอาดขึ้นและจะได้ทำการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรนำมากำจัดเอาวัชพืชและผักตบชวาออกจากกว๊านพะเยาให้หมดในโอกาสต่อไป

ชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยากล่าวว่าพายุโนโลได้พัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาส่งผลกระทบให้ฝนตกหนักมีวัชพืชและผักตบชวาไหลกระจายออกมารวมกันยึดพื้นผิวน้ำ แผ่ปกคลุม ผิวน้ำ ในกว๊านพะเยา เต็มไปหมดทำให้กว๊านพะเยาดูไม่สวยงามก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชออกให้โดยเร็วเพราะกว๊านพะเยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยาและของประเทศ

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า พายุโนรู ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาส่งผลกระทบให้ฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้น้ำตามแหล่งน้ำต่างๆมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะน้ำในกว๊านพะเยา จากเดิมที่กักเก็บ 30-55 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งวันนี้ได้มีปริมาณน้ำเกินกำหนดถึง 66 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้น้ำในกว๊านพะเยาเข้าท่วมบ้านเรือนถนนบริเวณรอบกว๊านพะเยา หลังจากมารับตำแหน่งก็ได้ลงพื้นที่ สำรวจ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ทำให้น้ำในกว๊านพะเยาไหลล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่ท้ายน้ำ
ก็ขอฝากถึงประชาชนในพื้นที่รอบกว๊านพะเยาและพื้นที่ท้ายน้ำกว๊านพะเยาให้เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารทางจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย
ซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำอุปกรณ์ ทำการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาที่ลอยเกลื่อนอยู่บริเวณกว๊านพะเยาโดยเฉพาะจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลานพญานาค หน้า อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา ออกไปกำจัดทิ้งสถานที่ดังกล่าวเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมและถ่ายรูปกว๊านพะเยาด้วย หลังจากที่ทำการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาทำให้บริเวณดังกล่าวโดยสะอาดขึ้นและจะได้ทำการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรนำมากำจัดเอาวัชพืชและผักตบชวาออกจากกว๊านพะเยาให้หมดในโอกาสต่อไป

จากการสอบถามชาวบ้านกล่าวว่าหลังจากที่พายุโนรูได้เข้าในพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกตลอดทั้งคืนและวันส่งผลกระทบให้ผักวัชพืชและผักตบชวาได้ไหลมารวมตัวกันยึดผืนน้ำในกว๊านพะเยาโดยกระจายแผ่เต็มไปหมดทั่วผินน้ำเต็มไปด้วยวัชพืชและผักตบชวาก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชออกเพื่อความสวยงามของกว๊านพะเยาต่อไป

สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา