ฉก.ทพ. 35 จัดกำลังพลช่วยเหลือรับ-ส่งราษฏร บ้านแม่ออกผารู อำเภอท่าสองยาง

130

ฉก.ทพ. 35 จัดกำลังพลช่วยเหลือรับ-ส่งราษฏร บ้านแม่ออกผารู อำเภอท่าสองยาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โดยกอง ร้อยทหารพรานที่ 3502 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน พร้อมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ นำเรือ จำนวน 1 ลำ เพื่อ ช่วยเหลือ รับ – ส่ง เด็ก ผู้สูงอายุ และชาวบ้าน บ้านแม่ออกผารู เนื่องจากอิทธิพลของพายุโนรู ในห้วงที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้แม่น้ำเมยขึ้นสูง และมีน้ำท่วมสูงกว่า 1.20 เมตร บริเวณสะพานท่อลอด ห้วยแม่ออกฮู บ้านแม่ออกผารู หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถใช้สัญจรเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมสูงผ่านไปมาได้ตามปกติ มีผู้ได้รับผลกระทบ 70 หลังคาเรือน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดกำลังพล ชุดเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนในทันที เนื่องจากคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงต้องใช้เวลาในการลดระดับกลับคืนสภาวะปกติอย่างน้อย 3 วัน เนื่องจากมวลน้ำดังกล่าวไหลล้นมาจากแม่น้ำเมยที่ขึ้นระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่ออกฮู ไม่สามารถไหลลงไปยังแม่น้ำเมยได้