พะเยา ตักบาตรข้าวเหนียวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการพ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของชาวจังหวัดพะเยาที่ได้ทำกันสืบทอดมาเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นจำนวนมาก