เชียงใหม่ ฝนถล่มพระธาตุเจดีย์ 500 ปี ได้รับความเสียหายทั้งองค์

ช่วงเย็นวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา องค์พระธาตุเจดีย์ ภายในวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อายุกว่า 500 ปี มีความสูงเท่าตึก 3 ชั้น ถล่มลงมา จนทำให้องค์พระธาตุเจดีย์ได้รับความเสียหายทั้งองค์ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ และอาคารในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้รับความเสียหาย

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ทำให้องค์พระธาตุเจดีย์อุ้มน้ำสะสมอยู่ภายในองค์เจดีย์ และเกิดรอยร้าวขยายใหญ่ขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้ประสานกับทางสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อหาทางซ่อมแซมป้องกันการถล่ม โดยได้ใช้แผงเหล็กกั้นไม่ให้ผู้คนเข้าไปในพื้นที่ และได้หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ เพื่อปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ป้องกันการเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทันดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข องค์พระธาตุเจดีย์ ถล่มลงมาเสียหายทั้งองค์เสียก่อน ทั้งนี้ ทางวัดจะได้ดำเนินการทำพิธีสูตถอน ตามธรรมเนียมโบราณ เพื่อทำการก่อนการรื้อถอนปรับพื้นที่ต่อไป

สำหรับการก่อสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ใหม่นั้น รูปแบบการก่อสร้าง หรือลักษณะปฏิมากรรม จะหารือชุมชนวัดศรีสุพรรณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง อาจจะเป็นองค์พระธาตุเจดีย์เงิน องค์แรกของโลก ตามบริบทของชุมชน