กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ เตรียมพร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

141

กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ เตรียมพร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้อง Control Room โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ นายรพีพงศ์ คำเเสน หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องในการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ในเรื่องลักษณะการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ให้สอดคล้องกับการระบายน้ำจากโรงไฟฟ้าเขือนสิริกิติ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการน้ำ

สำหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนผาจุก เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ.กับ กรมชลประทาน เพื่อใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ กรมชลประทานเขื่อนทดน้ำผาจุก มาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โครงการฯ ได้ติดตั้งไว้จำนวน 2 เครื่อง มีกำลังผลิตเครื่องละ 7 เมกะวัตต์ รวมเป็น 14 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทั้งหมดแล้ว 2 เครื่อง ในวันที่ 30 กันยายน 2565

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน