พะเยา ค่า PM 2.5 ยังสูงขึ้นไฟป่ายังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สภาพอากาศในจังหวัดพะเยาอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูง 39-40 องศา ท้องฟ้าตัวเมืองพะเยายังปกคลุมไปด้วยหมอกควันและไฟป่า ยังคงลุกไหม้หลายพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


สำหรับสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นกระจายไปทั่วบริเวณ ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ซึ่งไฟไหม้ป่าที่ บริเวณชายป่า ใกล้เขาดอยหลวงหมู่ 8 บ้านต๊ำกลาง ตำบลบ้านต๊ำอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ยังคง ลุกไหม้กระจาย และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ โดยชาวบ้าน ร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่า กำนันผ ู้ใหญ่บ้าน เข้าทำการทำแนวกันไฟพื่อไม่ให้ลุกลามพื้นที่การเกษตรชาวบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกจำปาทอง ซึ่งไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ ทำให้พื้นที่ป่าถูกไฟป่าเผาเสียหาย เพิ่มมากขึ้น จากเดิม ทำไมค่าฝุ่นละอองของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น