องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.สามเงา จ.ตาก

143

องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ 29 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 1,388 ชุด

โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา นายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ และรับมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการป้องกันในอนาคตในพื้นที่จังหวัดตาก

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมเชิญถุงยังชีพสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,385 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา

หลังจากนั้น องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน ให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายเทียม บางอิ่ม อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 4 ต.วังหมัน อ.สามเงา ซึ่งเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงลำพัง , นายถวิล เพ็ชร์แจ้ง อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ต.วังหมัน อ.สามเงา เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 53 ปี และนายจันทร์ ยามา อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก อาศัยอยู่คนเดียว และมีพี่สาวที่อยู่ข้างบ้านคอยช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตประจำวัน

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัย และมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดตาก ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา รวมทั้งในพื้นที่ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดลำปาง รวมถึงลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำวังเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม เพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง ส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังเอ่อล้นตลิ่ง สร้างความเดือนร้อนและความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 2 อำเภอ 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1,388 ครัวเรือน 3,247 คน เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย 8 สาย และพื้นที่ทางการเกษตรด้านพืช 4,250 ไร่ ด้านการประมง 11 ไร่ 2 งาน

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตาก รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว