ตม.เชียงแสน ช่วยคนไทยกลับบ้าน รวมแล้ว 113 คน

129

ตม.เชียงแสน ช่วยคนไทยกลับบ้าน รวมแล้ว 113 คน

ด่านตรวจคนเชียงแสน รับตัวคนไทยถูกหลอกไปทำงานแอดมินเว็ปไซต์พนันออนไลน์ ถูกบังคับให้ทำยอด กักขัง เตือนคนไทยออกไปทำงานต่างประเทศระวังตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เผยสถิติตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 ช่วยคนไทยกลับบ้านแล้ว 113 คน

.วันที่ 27 ก.ย.65 เวลา 15.30 น.ด่าน ตม.เชียงแสน ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.เชียงแสน ร่วมกันกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้รับตัวคนไทย จำนวน 1 คน ซึ่งถูกหลอกไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

จากการสอบถามทราบว่า ได้เดินทางออกจากประเทศไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา เพื่อไปท่องเที่ยว แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จนได้พบกับชายคนจีนคนหนึ่ง จึงชักชวนให้ไปทำงานเป็น Admin เว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่ เมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ต่อมาได้ชักชวนให้ย้ายมาทำงานในเขตเศรฐกิจพิเศษ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว แต่เมื่อมาถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในลักษณะชวนให้คนมาเล่นการพนันและบังคับให้ทำยอดเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ทานข้าววันละ 1 มื้อ และกักขังอยู่กับคนลาว ผู้ถูกหลอกเห็นว่าไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ จึงอยากเดินทางกลับประเทศไทยโดยได้ติดต่อประสานของความช่วยเหลือจากสถานฑูตไทย

โดยได้ให้ประสานเจ้าหน้าที่ ตม.ลาว เพื่อให้การช่วยเหลือให้พาผู้ถูกหลอกลวงเดินทางกลับประเทศไทยจากการสัมภาษณ์ พบว่าไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประกอบกับมีการเดินทางออกราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง หลังการสัมภาษณ์ จึงได้ให้เดินทางกลับบ้านไป

ทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ถือปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ในการป้องปรามการถูกล่อลวงไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้ดำเนินการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานยังประเทศ สปป.ลาว ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 กลับมายังภูมิลำเนา จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 113 คน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ ยมทองคำ(สบรวก) ทุกราย รวมถึงมีการคัดแยกเหยื่อของกลุ่มผู้สุ่มเสี่ยงจะตกเป็นเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-30185958 (เชียงของ) , 06-1279-8777 (เชียงแสน)