137

พิษณุโลก มท.1 – ชัยวุฒิ ประชุม ติดตามสถานการณ์น้ำ และมอบสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอวังทอง


วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะเดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางคอนเฟอร์เร้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ


ทั้งนี้ ครั้งแรกคณะต้องการเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุโนรู ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม นี้ เนื่องจากในบางพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และดินโคนถล่ม

โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายสรุปจากสถานการณ์น้ำของจังหวัดพิษณุโลก และการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือพายุดีเปรสชั่น”โนรู”

ต่อมา รมว.มท.ได้กล่าวถึงถาพรวมการเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ โดยกำชับทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามสถานการณ์พายุ เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย กำชับให้หน่วบงานดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยให้จัดตั้งโรงครัวทุกสถานที่พักพิง ทั้งอาหาร น้ำ ที่พักอาศัย การจราจร

ต่อมาเวลา 13:00 น.มท.1 และคณะ จะลงพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 จุด จุดที่ 1 วัดบึงพร้าว ม.3 ต.ชัยนาม พบปะประชาชนมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย 50 ชุด จุดที่ 2 วัดวังพรม ม.7 ต.วังทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากน้ำพัด