พิษณุโลก กองบิน 46 ออกช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอวังทอง

137

พิษณุโลก กองบิน 46 ออกช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอวังทอง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจำนวน 9 คน, กำลังพลทหารจำนวน 20 คน, รถบรรทุกเล็ก 2 คัน รถบรรทุกใหญ่ 1 คัน, พลั่วตักทราย 10 เล่ม และกระสอบทราย 1,000 ใบ

โดยลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในตลาดวังทอง 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับพี่น้องประชาชน มูลนิธิกู้ภัยบูรพา และกำลังพลทหารบก จากค่ายบรมไตรโลกนาถ เร่งกรอกกระสอบทราย เพื่อทำแนวกันน้ำ และอุดรอยรั่ว บริเวณคันปูนแม่น้ำวังทอง ที่กำลังเอ่อล้นตลิ่ง ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชน และยังช่วยเหลือราษฎรขนย้ายทรัพย์สิน ยกขึ้นที่สูง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากอุทกภัย ณ ตลาดวังทอง 120 ปี ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก