พิษณูโลก”จุติ”ส่งรองปลัด พม.ร่วมเทศบาล – ตร.ช่วยคนเร่ร่อนกลุ่มเปาะบาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(คลิป)

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่บริเวณสวนชมน่าน อ.เมือง พิษณุโลก นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้ตรวจการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศบาลนครพิษณุโลก นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ พม.เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกันเดินสำรวจรอบสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อตามหาคนเร่ร่อนและกลุ่มเปาะบางที่ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยลงทะเบียนรอบใหม่ในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 -19 ตุลาคม 2565 โดยช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่มากดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จะได้เร่งช่วยเหลือให้กลุ่มคนดังกล่าวให้ได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยที่เข้าเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มคนเร่ร่อนและกลุ่มเปาะบางที่ไม่มีที่อยู่อาศัย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้การช่วยเหลือ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลได้ยาก

“ดังนั้นทาง พม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ร่วมมือเข้าไปประชาสัมพันธ์และเชิญชวน พร้อมช่วยเหลือในเรื่องการลงทะเบียนการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเร่งให้ทันก่อนที่จะปิดการลงทะเบียน” นางสาวแรมรุ้ง กล่าว