พะเยา ชาวบ้านโอด! จมน้ำกว่าครึ่งเดือน ร่วม 100 หลังคาเรือน

93

พะเยา ชาวบ้านโอด! จมน้ำกว่าครึ่งเดือน ร่วม 100 หลังคาเรือน

วันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านบ้านร่องไฮหมู่ 1 บ้านสันช้างหิน หมู่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนเนื่องจากน้ำก๊วานพะเยา เอ่อล้นเข้าท่วมกว่าครึ่งเดือนทำให้ บ้านเรือน กว่า100 หลังคาเรือน และทรัพย์สินตลอดจนถนนและสิ่งสาธารณะประโยชน์ ได้รับความเสียหาย ไปทั่ว แล้วพบว่าปริมาณน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นทุกวันจนชาวบ้านเดือดร้อนขาดน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค การสัญจรไปมาลำบาก เนื่อจากน้ำได้เอ่อท่วมสูงกว่า 1เมตร จนต้องใช้เรือพาย นั่ง เดินทางเข้าออกบ้าน

หลังเกิดเหตุน้ำท่วมขัง นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กล่าวว่าชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านร่องไฮ หมู่ 1 บ้านสันช้างหิน หมู่ 7 ตำบลแม่ใส ได้รับผลกระทบจากน้ำกว๊านเข้าท่วมกว่าร้อยหลังคาเรือน น้ำได้ท่วมขังเป็นเวลากว่า 2 อาทิตย์และสูงกว่า 1 เมตรทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เครื่องอุปโภคบริโภค จึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงสำรวจและ นำน้ำดื่มและอาหารแห้งช่วยเหลือเบื้องต้น และสำรวจ เพื่อรายงานให้กับทางจังหวัดทราบเพื่อหาทางช่วยชาวบ้านในการ แจกถุงยังชีพและยารักษาโรคต่อไป

นาง นางวนิดา วงศ์ผาบุตร ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านร่องไฮ กล่าวว่าน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่บ้านร่องไฮเป็นเวลากว่า 2 อาทิตย์ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลซึ่งวันนี้มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ เข้ามาสำรวจและนำน้ำดื่มและอาหารแห้งมาแจกให้เบื้องต้นในวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้เข้ามาช่วยเหลือและดูแล


สำหรับปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาจากเดิมเคยกักเก็บได้ 55 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำในกว๊านปัจจุบันเกินกักเก็บมี 59 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินกว่าปริมาณการกักเก็บทำให้น้ำและกว๊านพะเยาไหลเอ่อท่วมชุมชนที่ลุ่มรอบกว๊านพะเยาและไหลลงสู่ลำน้ำอิง เอ่อท่วมไร่นาบ้านเรือน มี่ลุ่มท้ายน้ำในเขตพื้นที่รับน้ำอำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอ จุน และอำเภอเชียงคำ

สัมภาษณ์นายสาคร นาต๊ะ นายกอบต.แม่ใส

สัมภาษณ์นางวนิดา วงศ์ผาบุตร ชาวบ้านร่องไฮตำบลแม่ใสที่ถูกน้ำท่วมขัง