15 หนุ่มดอย “ปกากะญอ” อำเภอแม่ระมาด ลงเขาสมัคร “ทหารออนไลน์”

293

15 หนุ่มดอย “ปกากะญอ” อำเภอแม่ระมาด ลงเขาสมัคร “ทหารออนไลน์”

ในปี 2566 หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมอำเภอแม่ระมาด อำนวยความสะดวก พาน้องๆ ชายไทยเชื้อสายปกากะญอ เดินทางสมัครเป็นทหารกองประจำการ ที่มณฑลทหารบกที่ 310 ”

การปฏิบัติการรุกหน้าในการประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล หมู่บ้านยอดดอยแนวชายแดนของจังหวัดตาก ของหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ในภารกิจกองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้าน โดยการสมัครจะไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น

หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อำนวยความสะดวก นำพาชายไทยผู้ที่มีอายุ 18-20 ปี และ 22-29 ปี จำนวน 15 คน ประสงค์เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์”ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม  เดินทางเข้ารับการตรวจตามกรรมวิธีกระบวนการของการคัดเลือก ที่ มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โดยได้รับการสนับสนุนยานพาหนะ รับ – ส่ง รถตู้ พร้อมเจ้าหน้าที่พลขับจากนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ในการเคลื่อนย้ายชายไทย ทั้ง 15 คน พร้อมเจ้าหน้าที่จาก หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด โดย ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ในการเดินทางไปดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว และสนับสนุนการเดินทางโดย พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14

โดย น้องๆ ทั้ง 15 คน เป็นราษฎรไทย เชื้อสายปกาเกอะญอ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากเป็นทหาร จึงขับรถมอเตอร์ไซค์จาก พื้นที่บ้านกลูเตอร์โกร ตำบลสามหมื่น และ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด กว่า 120 กิโลเมตร ออกมาท่ามกลางสายฝนที่ตกตลอดทั้งคืนทั้งวัน มุ่งหน้าจนมาถึงที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปทำตามความฝันเพื่อตนเองและครอบครัว ในการรับใช้ชาติเป็นทหารของกองทัพบก

ก่อนการเดินทางออกจากที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ได้แจกมอบเสื้อยืดสีขาวสกรีนคำว่า ” ทหารออนไลน์ มทบ.310 อ.แม่ระมาด “ ซึ่งได้รับการร่วมสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมอบให้แก่น้องๆ ที่เดินทางไปสมัครรับใช้ชาติครั้งนี้ ตลอดเส้นทางการเดินทางผ่านทั้งหุบเขา ลมที่พัดแรง สายฝนที่โปรยปรายลงมา ท้องฟ้าที่มืดครึ้ม ถนนหนทางที่คดเคี้ยวโค้งไปมากว่าจะเข้าสู่อำเภอเมืองตาก เป็นระยะทางกว่า 145 กิโลเมตร และตรงเข้าประตูค่ายวชิรปราการ ถึงบริเวณ อาคารสำราญรมย์

พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 มอบหมายให้ พันเอก สาธิต ไวยนนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมด้วย พันเอก อำนาจ คนงาม หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 310 ได้ต้อนรับและพบปะพูดคุยกับน้องๆ ทั้ง 15 คน อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รวมทั้งพูดคุยถึงเหตุผลและแรงจูงใจที่มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ด้วยระบบทหารออนไลน์ ประจำปี 2566 ตลอดจนอำนวยการและอำนวยความสะดวกจนจบขั้นตอนการตรวจคัดเลือกดังกล่าว โดย คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการตามขั้นตอน 1. ตรวจเอกสาร 2.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ของโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ 3.วัดขนาด และสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย 4. ชี้แจ้งและมอบเอกสาร

ซึ่งผลการตรวจร่างกายและการตรวจคัดเลือก สมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ของน้องๆ ชายไทยทั้ง 15 คนนี้ ผ่านหมดทุกนาย และได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย โดยหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

นกยูง ลำแพน รายงาน