นอภ.เมืองพิษณุโลก คว้ารางวัล”นายอำเภอแหวนเพชร” ปี 2565

วันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565 ภายหลังจากได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อันสมควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565 ดังนี้

1.นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้
1.1 พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1.นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
2.นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
3.นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
4.นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1.2 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1.นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี