พะเยา นักเรียนผู้สูงอายุ วัดเชียงทอง เล่นอังกะลุงเสริมสร้างสุขภาพ

วันที่ 26 ก.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยทางพระครูไพจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุรักษ์ปัญญานุสรณ์ หรือ โรงเรียน(ผู้สูงอายุตำบลท่าวังทอง) ขึ้น โดยมีผู้สูงอายุทั้งชาย-หญิง เข้ามาเป็นนักเรียน เรียนรู้ศึกษา ด้วยตำราวิชาประสบการณ์ของชีวิตแทบทั้งสิ้น

นอกนั้นจะมีการเรียนรู้เสริมทักษะการใช้ชีวิตในยามบั้นปลายของชีวิตอย่างมีความสุขด้วยทุกรูปแบบเช่นการเล่นดนตรีแบบร่วมกันทุกคนเล่นบรรเลงเพลง ร้อง รำ กันอย่างสนุกและมีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ แบบฉบับของนักเรียนผู้สูงอายุ วัดเชียงทองโดยเฉพาะการเล่นเครื่องดนตรีอังกะลุง ที่ทำด้วยไม้ไผ่มีเสียงด้วยการเขย่า สั่น ให้กระเดื่องกระทบกับกระบอกไม้ที่มีทั้งเสียงต่ำ เสียงกลาง และเสียงสูง จนเป็นเสียงเพลงสลับกับเสียงร้องเพลงผสมผสานกันอย่างไพเราะเพราะพริ้ง ด้วยใบหน้าที่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างมีความสุขแบบผู้สูงอายุ

สำหรับการเล่นดนตรีอังกะลุงของวงผู้สูงอายุโรงเรียนอนุรักษ์ปัญญานุสรณ์ หรือ โรงเรียน(ผู้สูงอายุตำบลท่าวังทอง) นั้น จะเล่นได้กันทุกคนโดยจะมีครูดนตรีหรือคอนดักเตอร์หรือวาทยกร มาแนะนำการเล่นและสอนการเล่นดนตรีอังกะลุง และจะมีการเล่นการเล่นดนตรีอังกะลัง ทุกวันอาทิตย์ อีกทั้งยังรับออกงานแสดงดนตรีอังกะลุงตามงานประเพณีของวัด และไปแสดงเล่นโชว์ ตามผู้คนมาเชิญหรือให้ไปเล่นด้วย


สำหรับวงดนตรีอังกะลุงโรงเรียนอนุรักษ์ปัญญานุสรณ์ หรือ โรงเรียน(ผู้สูงอายุตำบลท่าวังทอง) มี นางภูริต ธรประภารัตน์ อายุ 70 ปี เป็น หัวหน้าวงและเป็น คอนดักเตอร์หรือวาทยกร หรือเป็นผู้ให้สัญณาณด้วยมือ ให้แก่นักดนตรี ให้เล่นตาม จังหวะที่ให้ แต่ละเพลงแต่ละจังหวะ โดยนักดนตรีจะตัองจำสัญลักษณ์หรือ สัญญาณมือให้แม่นเพื่อกันผิดคีย์และจังหวะ ซึ่งผู้เล่นดนตรี สูงวัย ทุกคนต่างมีความสุข ตลอดจนสุขภาพด้านร่างกายและใจ ดีด้วยดังกล่าว