พิษณุโลก แม่น้ำวังทองเอ่อล้น นอภ.ขอทหาร 2 ค่าย ช่วยกรอกกระสอบทราย ทำแนวป้องกันเขตเศรษฐกิจสำคัญ

วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ประสานขอกำลังพลทหาร จากค่ายบรมไตรโลกนาถ และค่ายสฤษดิ์เสนา มาช่วยกรอกกระสอบทราย ในเขตตลาดวังทอง เพื่อทำแนวป้องกันน้ำเข้าเขตเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ และแจกจ่ายกระสอบทรายให้แก่ชาวบ้านในเขตเทศบาล ที่อาศัยอยู่ริ่มแม่น้ำวังทอง

โดยมอบหมายนายถนัตถ์ จันทร์คุ้มปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้ประสานการปฏิบัติงาน พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ อส.อ.วังทอง ที่ 4 ร่วมกับกำลังพลทหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลวังทอง