174

“เทศกาลถือศีลกินเจ” มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก ยกเสาตะเกียงฟ้าดิน (เซงทีกงเต็ง) 10 วัน

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ณมณฑลพิธีภายในวิหาร มูลนิธิปราสาทบุญสถาน พิษณุโลก เทวบัญชาองค์ตั่วเหล่าเอี๊ยะ (เจ้าพ่อเสือ) เป็นประธานประกอบพิธียกเสาตะเกียงฟ้าดิน (เซงทีกงเต็ง) เริ่มเทศกาลถือศีลกินเจตามประเพณีจีน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 เป็นระยะเวลา 10 วัน

โดยมีการประกอบพิธีเปิดกระถางธูปทององค์เทพเจ้าทุกๆพระองค์ เครื่องขบวนรับเสด็จพระพุทธมารดาเต้าเล่าหง่วนกุง พระนพราชากิ๊วอ้วงฮุกโจ้ว พระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ไปยังบริเวณสวนชนหน้าเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิธีอัญเชิญพระพุทธมารดาเต้าเล่าหง่วนกุง พระนพราชากิ๊วอ้วงฮุกโจ้ว พระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำน่านด้านหน้า โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น พิธีอาบน้ำทิพย์ ปัดเป่าทุกข์ โศก โรคภัย กลับเรื่องร้ายกลายเป็นดี วันที่ 4 ตุลาคม 255 ตั้งแต่เวลา 10.00 -22.00 น จะมีการประกอบพิธีถวายพุทธบูชา (ก๊งฮุก) วิถีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ขึ้นขบวนส่งเจ้าไปยังบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้าโรงเรียนเฉลิมพระสตรี ประกอบพิธีส่งเสด็จ พระพุทธมารดา เต้าเล่าหง่วนกุง พระนพราชากิ๊วอ้วงฮุกโจ้ว พระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พิธีถวายเครื่องบรรณาการ แด่องค์กิวฮ้วงฮุยโจ และปวงวิสุทธิเทพ เป็นการเสร็จพิธี

สำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจสามารถเดินทางมารับประทานอาหารเจได้ที่ โรงเจมูลนิธิปราสาทปุญญะสถาน พิษณุโลก ได้ทุกวัน ตั้งเวลา 06.00-18.00 น.