“วันมหิดล”โรงพยาบาลแม่สอด จัดกิจกรรมถวายราชสักการะ

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” พระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะมีพิธีถวายราชสักการะ กล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีแล้ว ตัวแทนองค์กรแพทย์ยังได้นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกอีกด้วย