พิษณุโลก รองปลัด พม.มอบประกาศพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน สู่อาสาสมัครพัฒนาชีวิตกลุ่มเปราะบาง

196

พิษณุโลก รองปลัด พม.มอบประกาศพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน สู่อาสาสมัครพัฒนาชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ วัดบ้านแถว ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้ตรวจการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่อาสาสมัครพัฒนาชีวิตกลุ่มเปราะบาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งชมรมอาสาสมัครสร้างสุข ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่อาสาสมัครพัฒนาชีวิตกลุ่เปราะบาง ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ วัดบ้านแถว ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน อสม. อพม. และครูในโรงเรียน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีกลุ่มบุคคล คณะที่ปรึกษา องค์กร หน่วยงานราชการต่างๆได้ให้การสนับสนุนการทำงานของชมรมอาสาสมัครสร้างสุขมาโดยตลอด

จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนี้ขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณและชื่นชมในการสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสร้างสุขดังนี้ นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประดับ สุริยะ น.ส.สายฝน คงหมั้น น.ส.สุณิตา หอมกลิ่น เทศบาลตำบลหัวรอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ สนง.สาธารณสุขอำเภอวังทอง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร อาสาบรรเทาภัยวังทอง สังกัดหน่วยกู้ภัยบูรพา

หลังจากมอบเกียรติบัตรแล้ว น.ส.แรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมองค์กรและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมมอบถุงปันน้ำใจให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย