ตชด. 34 ใช้เฮลิปคอปเตอร์ ขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งของอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง ภาพถนนเสียหายหนัก

สันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพถนน ในพื้นที่ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีสภาพเป็นทะเลโคลน การเดินทางยากลำบาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม ขนส่งสิ่งของจำเป็น โดยเฉพาะการขนย้ายครุภัณฑ์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสั่งการ ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เนื่องจากฝนตกหนักเส้นทางเข้า-ออก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยแพทย์ ทั้ง 2 แห่ง รถยนต์บรรทุกหนัก ไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งการเข้าออกด้วยรถยนต์เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ล่าสุด ทางพันตำรวจเอกศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทนิเวศ พิละกันทา รองผู้บังคับกองร้อย รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 347 นำข้าราชการตำรวจกอง ร้อย ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 347 สนับสนุนภารกิจ ร่วมกับครูใหญ่และคณะครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยการขนส่งอาหาร เครื่องใช้อุปโภคบริโภค วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ทางเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 เที่ยวบิน ให้กับครู/นักเรียน/หน่วยแพทย์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ, สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลตองคุ และ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จันทะ ในพื้นที่ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตตาก