กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2565

166

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65 ที่บริเวณลานหน้าบริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ( ยศต่ำกว่านายพล ) ประจำปี 2565 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทหารหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ในช่วงเช้า ทางนายทหารผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการ กระทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและพระรูปพระสุพรรณกัลยา บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยมี พันเอก อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ นายทหารยศอาวุโสสูงสุดเป็นผู้แทน ต่อจากนั้น ที่ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ พร้อมทั้งกล่าวสดุดีแก่เกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นได้มีพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ บริเวณลานบันเทิงทัพ สโมสรบันเทิงทัพ

โดยในปีงบประมาณ 2565 ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รวมทั้งสิ้น 135 นาย เป็นผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 116 นาย ผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 18 นาย และลาออกปกติ จำนวน 1 นาย

สำหรับการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร เป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ทุกนาย ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองทัพมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป