กฟผ.เขื่อนภูมิพล มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

163

กฟผ.เขื่อนภูมิพล มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมกับ จังหวัดตาก, เหล่ากาชาดจังหวัดตาก, อำเภอสามเงา และกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 766 ชุด จาก กฟผ.เขื่อนภูมิพล 400 ชุด สภากาชาดไทย 286 ชุด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 ตาก 80 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1, 4, 5, 8, 9, 10 ต.ยกกระบัตร และหมู่ที่ 1, 2 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง ภายในถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ปลากระป๋อง, อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน, ขนมคุกกี้ และอื่นๆ

โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก, ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์ ไชยมณี นายอำเภอสามเงา, นางเพชรศร ไชยมณี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็นผู้ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก