พิษณุโลก มน.ร่วมภาคีเครือข่าย ดึง “ยิ่งศักดิ์” ยกระดับอาหารพื้นถิ่นพัฒนาสูตร เปิดตัวห่อหมกปลาฟาด -ปลาเห็ด-ตาล

266

พิษณุโลก มน.ร่วมภาคีเครือข่าย ดึง “ยิ่งศักดิ์” ยกระดับอาหารพื้นถิ่นพัฒนาสูตร เปิดตัวห่อหมกปลาฟาด -ปลาเห็ด-ตาล

วันที่ 18 กันยานน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารหอสมุดนครเทศบาล พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ไปสู่อาหารสุขภาพ เพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช ณ กรม ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไปสู่อาหารสุขภาพ เพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยดึงเอาเซฟชื่อดัง ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการ ร่วมพัฒนาสูตร และถ่ายทอดเมนูอาหารพื้นถิ่น ร่วมกับเซฟท้องถิ่นยกระดับสู่เมนูและผลิตภัณฑ์ของฝากเพื่อสุขภาพของพิษณุโลก

สำหรับเมนูที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา คือ ห่อหมกปลาฟาด ปลาเห็ด และตาล โดยปรับปรุงสูตรให้ดีต่อสุขภาพคือ ลดปริมาณโซเดียมลง 50% ลดปริมาณน้ำตาลลง 40% และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้ อาหารพื้นถิ่นของพิษณุโลกกลายเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถรับประทานได้ หมดห่วงสำหรับนักท่องเที่ยวที่มายังพื้นที่พิษณุโลก

นอกจากนี้ หอหมกยังได้รับการพัฒนาทั้งสูตรและกรรมวิธีให้กลายเป็นของฝากที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งชื่อว่า ห่อหมกปลาฟาด ในรูปแบบ ไส้กรอกห่อหมก ซูซิปลาใบยอ ลูกชิ้นห่อหมก และ เบอร์เกอร์ห่อหมก ที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปฝากเป็นของฝากในการมาเยือนพิษณุโลก   และยังมีของหวาน ขนมตาล ถูกเปลี่ยนรูปร่างให้กลายเป็น ขนมบัตเตอร์ตาล ที่แสนอร่อย คงรสชาติเอกลักษณ์พื้นถิ่นแต่อยู่ในรูปลักษณ์และรสสัมผัสของบัตเตอร์เค้กในรูปแบบสมัยใหม่ เมื่อมาเยื่อนพิษณุโลก จะได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นในรูปแบบที่คงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ แต่มีดีต่อสุขภาพ ผู้มีปัญหาสุขภาพรับประทานได้ และอยู่ในรูปแบบสมัยใหม่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคเมนูทั้งหมด ถูกถ่ายทอด จากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ สู่ผู้ประกอบการในจังหวัด จำนวน 60 ราย

โครงการจะคัดเลือกผู้เข้ารับการถ่ายทอดแบบออนไซด์ (On-Ste) ผู้ที่พลาดโอกาสแต่สนใจสูตร สามารถขอรับสูตรและวิดิโอการทำโดยละเอียดจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ โดยเพิ่มเพื่อใน “เพจ อาหารพื้นถิ่น จังหวัดพิษณุโลก” หรือขอผ่าน QR Code