พิษณุโลก จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์แสดงธรรมเทศนาสอนนาค โครงการอุปสมบทหมู่เ พื่อถวายองค์หลวงพ่อพุทธชินราช อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณต่อแผ่นดิน และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 41 รูป

โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น จะมีการบรรพชาเป็นสามเณร เวลา 13.00 น พิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่