เชียงราย กองกำลังผาเมือง หารือร่วม ไทย-ลาว สกัดยาเสพติด

150

เชียงราย กองกำลังผาเมือง หารือร่วม ไทย-ลาว สกัดยาเสพติด


วันที่ 15 ก.ย.65 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ในฐานะประธานชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว เป็นประธานในการประชุมชุดประสานงานฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พล.จัตวา กูด พมมา หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารแขวงไชยบุลี ในฐานะหัวหน้าชุดฯ พื้นที่ภาคเหนือของ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม ที่ห้องประชุมหอฝิ่น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โดยการประชุมมีขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศในทุกระดับ และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดตามชายแดน ไทย – สปป.ลาว เข้าร่วมด้วย

โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศว่าในปีงบประมาณ2565 มีการตรวจยึดยาบ้าได้รวมกันมากถึงประมาณ 631 ล้านเม็ด ไอซ์น้ำหนัก 18,959 กิโลกรัม เฮโรอีนน้ำหนัก 3,562 กิโลกรัม โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา โดยไม่ปรากฎแหล่งอื่นยกเว้น คีตามิน หรือ เคตามีน ในประเทศที่ไม่เคยผลิตมาก่อน โดยแหล่งผลิตใหญ่ยังมีการลักลอบขนสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้าไปได้และกรณีของยาเสพติดประเภทยาบ้า พบว่านอกจากภาคเหนือของประเทศไทยจะตรวจยึดได้จำนวนมากในแต่ละครั้ง พบว่าช่วงหลังมีการจับกุมและตรวจยึดใน สปป.ลาว มากขึ้นโดยหลายครั้งสามารถตรวจจยึดได้กว่า 20-30 ล้านเม็ด

กองกำลังผาเมืองรายงานว่าในปี 2565 นี้ ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย มีการตรวจยึดยาบ้าได้แล้วจำนวน 26,721,042 เม็ด ไอซ์น้ำหนัก 226 กิโลกรัม เฮโรอีน 38 กิโลกรัม และเคตามีน 100 กิโลกรัม ซึ่งในห้วงที่ผ่านมายังคงปรากฏข่าวสารความพยายามในการลักลอบขนจากแหล่งผลิตผ่านพื้นที่ของ สปป.ลาว เพื่อนำเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยทางฝ่ายไทยจึงขอความร่วมมือแขวงบ่อแก้ว และแขวงไซยะบุรี ในการกวดขันและสกัดกั้นเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ ขณะที่ทางฝ่าย สปป.ลาว สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ในข่วงเดียวกันโดยยึดยาบ้าได้จำนวน 111,064,000 เม็ด ไอซ์น้ำหนัก 2,127 กิโลกรัม และเฮโรอีนน้ำหนัก 7,225 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ทาง สปป.ลาว ประกาศปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

พล.ต.ศุภฤกษ์ ได้กล่าวขอบคุณทาง สปป.ลาว ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย–ลาว โดยปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม จำนวน 12ครั้ง ใน 10 คู่หมู่บ้าน จากหมู่บ้านคู่หมู่บ้านทั้งหมด 11 คู่หมู่บ้าน โดยยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จานวน 1 คู่หมู่บ้าน ได้แก่บ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี กับบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เนื่องจากไม่ได้รับสั่งการจากเจ้าเมืองจึงขอความร่วมมือฝ่ายลาวช่วยผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ต่อไป

นอกจากนี้ได้มีการขอให้มีการจัดลาดตระเวนร่วมบริเวณแนวชายแดนระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย–ลาว ในระดับหน่วยเฉพาะกิจ กับกองบัญชาการทหารเมือง เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านยาเสพติด การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า สินค้าหนีภาษี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทาง พลจัตวากูด ได้รับจะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ที่ดีและไม่เกิดปัญหาเรื่องต่างๆ มายาวนานจึงควรมีความร่วมมือกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมติดตามขบวนการค้ายาเสพติดและประสานความร่วมมือต่อไป