พิษณุโลก จัดงานประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน 15-18 ก.ย.นี้

144

พิษณุโลก จัดงานประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน 15-18 ก.ย.นี้

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน”โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีการแสดงพิธีเปิดชุด “พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม เลิศล้ำตระการตา เบิกนภาผ่องอำไพ”

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า การจัดงานในระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 เพื่อสร้างรานได้ให้กับประชาชนจำหน่ายผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย สินค้าชุมชนอื่นๆ รวมทั้งสินค้า OTOP จำนวน 30 บูธ การจัดแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย และทุกวันช่วงเวลา 12.00-13.00 น.และ 17.00-18.00 น.ชมการแสดงดนตรีโฟล์คซอง และการแสดงของชุมชนอีกด้วย

ข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ช่วงเวลา 14.30-16.00 น. มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “จะผลิตอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย ถูกใจตลาดและผู้บริโภคจากผู้แทน 4 ร.คือ โรงแรม โรงเรียนร้านอาหาร และโรงพยาบาล อีกทั้งการสาธิตแปรรูปจากพืชผักปลอดภัย โดยทีมคหกรรมศาสตร์ม หาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชนันท์ ช่างเงิน ภาพ/ข่าว