พิษณุโลกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

จังหวัดพิษณุโลก รายงานสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเป็นชายจำนวน 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวโรงพยาบาล 17 ราย แบ่งเป็นชาย 12 ราย หญิง 5 ราย

อำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อำเภอบางกระทุ่ม ผู้บาดเจ็บ 1 ราย อำเภอชาตการ – ราย อำเภอบางระกำ ผู้บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอพรหมพิราม ผู้บาดเจ็บ 4 ราย อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้บาดเจ็บ 5 ราย อำเภอเนินมะปราง – ราย อำเภอนครไทย บาดเจ็บ 2 ราย อำเภอวังทอง บาดเจ็บ 3 ราย ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดได้แก่ การตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ประเภทสถานที่เกิดขึ้นปฏิเสธสูงสุดได้แก่ เส้นทางถนนในพื้นที่องค์การส่วนตำบล หรือเส้นทางในหมู่บ้าน

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สะสมวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561( รวม 3 วัน) เกิดอุบัติเหตุ 44 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 44 ราย เพศชาย 37 รายเพศหญิง 7 ราย

อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 อำเภอ คือ บางระกำ บางกระทุ่ม ชาติตระการ และเนินมะปราง