อุตรดิตถ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุนชน

297

อุตรดิตถ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุนชน

วันที่ 9 ก.ย.65 ที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มอาชีพและกลุ่ม OTOP ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์กว่า 30 ร้าน ร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการ จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน และเป็นการจัดแสดงผลการพัฒนา 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน) ด้วยกลไกประชารัฐ โดยร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เครือข่าย OTOP จ.อุตรดิตถ์

ในการเปิดตลาดในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ของผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มOTOP ใน จ.อุตรดิตถ์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาเกษตรปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวชุมชน บ้านคุ้ม ม.4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย นาทีทอง แจกคูปอง 50 บาท นำไปซื้อของภายในงาน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ช่วยชุมชนให้มีรายได้ต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน