กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีส่งทหาร รับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2560, ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2 รุ่นปี 2561 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 , กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 , กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 , กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 , มณฑลทหารบกที่ 39 , กองพันทหารสื่อสารที่ 23

สืบเนื่องจากมีทหารกองประจำการ ที่ได้รับราชการจนครบกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารในวันที่ 30 เมษายน 2562 และทางราชการจะได้ปลดเป็นทหารกองหนุนกลับภูมิลำเนาเดิมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ทหารที่ได้รับการปลดดังกล่าวได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนที่จะต้องปฎิบัติเมื่อเป็นทหารกองหนุน และได้มีโอกาสกล่าวอำลา พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารที่ได้รับราชการครบตามระยะเวลา