เมียนมา-กระเหรี่ยง พื้นที่ตรงข้ามบ้านมอเกอร์ไทย อำเภอพบพระ หนีภัย ข้ามแดนมาฝั่งไทย 30 คน

กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ได้ปฏิบัติการโจมตี โดยใช้โดรนทิ้งระเบิด จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2 ลูก เพื่อโจมตี กองกำลังทหารเมียนมา ซึ่งวางกำลังอยู่ในบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของ บ้านส่งซีเหมียน ประเทศสหภาพเมียนมา พื้นที่ด้านตรงข้ามพื้นที่ บ.มอเกอร์ไทย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดน ประมาณ 1 กม. ไม่ทราบผลการสูญเสียแต่อย่างใด

จากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลทำให้ราษฎรชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ.ส่งซีเหมียน ประเทศสหภาพเมียนมา จำนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็น ผู้หญิงและเด็ก เกิดความหวาดกลัว วิตกกังวล และเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากสถานการณ์การสู้รบดังกล่าว จึงได้อพยพข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งเมียนมา เข้ามายังฝั่งไทย บริเวณช่องทาง/ท่าข้าม บ.มอเกอร์ไทยฯ

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ได้ประสานการปฏิบัติให้ชุดเรดาร์ฯ และหน่วยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับฯ เฝ้าตรวจตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้โดรนบินข้ามแดน และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบใช้โดรนจากพื้นที่ฝั่งไทย

ผลการปฏิบัติตรวจพบว่า โดรนโจมตีจำนวนดังกล่าว ได้ถูกปล่อยออกมาจากแนวเทือกเขาในบริเวณพื้นที่ บ.ตาโอ๊ก ประเทศสหภาพเมียนมา ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณพื้นที่ บ.ส่งซีเหมียน ไปทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร ไม่พบการใช้โดรนบินข้ามแดน และไม่พบการลักลอบใช้โดรนในพื้นที่ฝั่งไทยแต่อย่างใด

โดยเจ้าหน้าที่ทางการไทยได้ให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา เข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวฯ บริเวณวัด บ.มอเกอร์ไทย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม พร้อม คัดกรองโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ต่อไป