พิษณุโลก นายอำเภอวังทอง ประธานมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน 77 แปลง

142

พิษณุโลก นายอำเภอวังทอง ประธานมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน 77 แปลง

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10:30 น. ณ หอประชุมสำนักงานสวนป่าเขานกระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิจิตร – พิษณุโลก -เพชรบูรณ์ -ลพบุรี -สระบุรี-นครสวรรค์

โดยมีนางสุพัตรา ไวฉลาด ผอ.ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดพิจิตร – พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – ลพบุรี -สระบุรี -นครสวรรค์ นายธเนตร์ คงแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง นายวิเชียร ศรทรง หัวหน้าสำนักงานสวนป่าเขากระยาง นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล นายกอบต.แก่งโสภา นางสาววรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันตำบลแก่งโสภา ร่วมเป็นเกียรติมอบโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 77 แปลง