พิษณุโลก ชาวบ้านกร่างเตรียมยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ค้านโรงงานกำจัดขยะพลังงานไฟฟ้า1,400 ล้านบาท

เหตุติดหนองน้ำสาธารณะ2 แห่ง ปภ.เพิ่งใช้งบขุดลอกคลอง1 กม.หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม มลพิษ การจราจร

รายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังจากว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทำหนังสือถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางรองรับขยะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

อีกทั้ง เพื่อการศึกษาและจัดทำรายละเอียดโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ในการใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะพลังงานไฟฟ้าระบบบิดจำนวนกว่า 87 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง ทั้งนี้ อ้างว่าน้ำท่วมเป็นปกติวิสัย และไม่เป็นพื้นที่ทางไหลของน้ำ

รายงานข่าวแจ้งว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุน1,400. ล้านบาท สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 9.9 เมกกะวัตต์ อาจต้องใช้วัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า 2-3  จังหวัด ซึ่งอยู่ในย่านไม่ห่างไกลจากชุมชนที่หนาแน่น จะต้องมีปัญหาด้านมลพิษ เส้นทางการจราจร ที่ต้องแออัดตามมาอย่างแน่นอน

ประการสำคัญบริเวณสถานที่จัดตั้งติดกับหนองน้ำสาธารณะ 2 แห่ง คือคลองชุมแสง และวังตะโหมด ที่ใช้เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เพิ่งขุดลอกคลองแล้วเสร็จไปไม่นานขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก3.50 เมตรระยะยาว 1,180 เมตร ทั้งนี้ไม่ได้ติดตั้งป้ายโครงการบอกบริษัทรับเหมาคู่สัญญา งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด

ข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของประชาชนหมู่ที่. 4 ,5 ,6,7 และ10 ที่จะออกมาคัดค้านโรงงานกำจัดขยะพลังงานไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงถึง1,400 ล้านบาท  จะส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยจะเดินขบวนไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย